MELAWEAR – rajatud koos tegemise põhimõtetel

MELAWEAR on Saksa ettevõte, mis toodab õiglasi ja orgaanilisi riideid Indias. Orgaanilise puuvilla kollektsioonis on erineva värvi ja stiiliga T-särgid, pusad, seljakotid ja tossud.

Õiglane ja ökoloogiline

Mela tähendab hindi keeles “koos tegutsemist”. MELAWEAR tooted on toodetud ökoloogiliselt loodusega kooskõlas. Säilitades sealjuures ka sotsiaalseid ja läbipaistvaid partnerlussuhteid ning makstes kõigile osapooltele õiglast tasu. MELAWEAR valib oma partnerid kohapeal ning Fairtrade’i ja GOTSi sertifitseerimisasutused kontrollivad neid regulaarselt. Kõigil toodetel on Fairtrade ja GOTS sildid ning vastavad seega tekstiilitööstuse kõrgeimatele standarditele. MELAWEARil on holistiline lähenemisviis jätkusuutlikkusele kogu tootevalikus – alates orgaanilise puuvilla kasvatamisest kuni värvimise, riide tootmise ja pakendamiseni.

Missioon

Melawear on veendunud, et majandus saab ja peab aktiivselt kaasa aitama ülemaailmsete ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsete lahendamisel. Seetõttu on nende töö keskmes isiklikud ja lähedased suhted India ja Saksamaa kohalike partneritega.

MELAWEAR on seadnud endale eesmärgi ehitada sildu Euroopa ning arengumaade ja tärkava turumajandusega riikide vahel, edendades seeläbi mahetoodete õiglast kaubandust. Fookuses on toodete valmistamise ja nende kvaliteedi läbipaistvus, et pakkuda kvaliteetset sortimenti. MELAWEARi kollektsiooni klassikalised lõiked ja värvid pakuvad ajatut alternatiivi moetööstuse kiirele tempole. Samal ajal on MELAWEARi  hinnad taskukohased ja peamised tooted alati saadaval.

MELAWEARi tooteid pakendab ja tarnib Hamburgi lähedal Buchholzis asuv Hipsy gGmbH „FAIRpackers“. Sel viisil võtab MELAWEAR kogu oma äritegevuses vastutuse tekstiilitööstuse säästva arengu eest.

Visioon

Tekstiil peaks pakkuma enamat kui lihtsalt head välimust: Melawear seab kahtluse alla tavapärase tööstuse tootmistingimused ja loob jätkusuutlikud alternatiivid, mida toodetakse õiglasel ja orgaanilisel viisil.

MELAWEAR ei taha toota ökomoodi nišiturule, vaid soovib säästvad tekstiilid kõigile kättesaadavaks teha. Sel viisil saavad ökotekstiilid järk-järgult sammu nišist massiturule. Nad valmistavad tekstiili kõrgeimate säästvusstandardite järgi ja integreerivad järk-järgult edaspidi kõik tooted ringmajandusse. See tähendab, et kõik materjalid saavad kasutatud nii, et oleks võimalik jäätmevaba maailm.

Orgaaniline puuvill

Jätkusuutlik tootmine algab toorainete hoolikast valimisest. Sellepärast kasutab MELAWEAR ainult orgaaniliselt kasvatatud puuvilla. Mahepuuvilla kasvatamiseks kasutatakse looduslikke seemneid ja loobutakse keemilistest pestitsiididest. Mahepõllul kasvatatud puuvilla puhul on geneetiliselt muundatud taimede kasutamine rangelt keelatud.

Orgaanilise puuvilla tootmine nõuab vähem vett kui tavaline puuvill. Väetamine toimub eranditult looduslike väetistega, nii et mullaviljakus säiliks keskkonnasõbralikul viisil. Mulla väärtuslik huumusesisaldus suureneb ja erosioon väheneb. Lisaks koristatakse India mahepuuvill õrnalt käsitsi.

MELAWEAR kasutab rõivaste tootmisel ainult Fairtrade’i sertifitseeritud mahepuuvilla ja seega garanteerib puuvillakasvatajatele kindla ostuhinna koos täiendava lisatasuga. Kohapeal tegutsevad sõltumatud sertifitseerimisasutused kontrollivad tingimusi vähemalt kord aastas.

Sertifikaadid

Fairtrade’i puuvillastandard tähistab õiglast puuvillatootmist kogu maailmas. Koostöös Saksamaa Fairtrade’iga aitab Melawear aktiivselt kaasa tekstiilitööstuse sotsiaalsete probleemide lahendamisele. Meie MELAWEAR kollektsiooni ausa kaubanduse riided on 100% kinnitatud Fairtrade puuvillastandardiga. Ausa kaubanduse standardi tagamiseks kontrollib FLO CERT igal aastal partneritehaseid ja tarnijaid. Fairtrade’i puuvillastandardi kõrged kriteeriumid hõlmavad muu hulgas puuvillatootjate jaoks fikseeritud ostuhinda ja kõrgeimaid kasvatamise sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid. Lisaks saavad põllumajandustootjate ühistud õiglase kaubanduse preemiat, mida kasutatakse kogukondlike projektide, näiteks koolide loomiseks või kohaliku joogiveevarustuse parandamiseks. Sel viisil võimaldab õiglane kaubandus ebasoodsas olukorras olevate piirkondade väiketalunikel turule pääseda ja edendab võimalikult pikaajalisi otseseid kaubandussuhteid. MELAWEAR kasutab Fairtrade pitserit India puuvillakasvatajate, töötajate ja õmblejate õiguste edendamiseks, luues samal ajal klientidele läbipaistvuse.

Globaalne orgaanilise tekstiili standard (GOTS) on maailma juhtiv mahepõllunduslikult kasvatatud looduslikest kiududest tekstiilide töötlemise standard. Kõik MELAWEAR tooted on GOTS-sertifikaadiga ja 100% valmistatud India orgaanilisest puuvillast. GOTS määratleb ökoloogilised kriteeriumid kogu tekstiili tarneahelas ja kontrollib neid sõltumatute auditite kaudu. Alates töötlemata tekstiilkiudude ekstraheerimisest kuni keskkonnasõbraliku ja sotsiaalselt vastutustundliku tootmiseni kuni toodete turustamiseni hõlmab standard kõiki etappe ja pakub seega tarbijale maksimaalset tooteohutust. Näiteks lubab standard ainult biolagunevaid keemilisi lisaaineid (nt värvaineid) ja keelab keskkonnale ja inimestele kahjulike mürgiste komponentide kasutamise.

Kõik MELAWEAR tekstiilide jaoks kasutatud värvid on sertifitseeritud GOTS-i kõrgete ökoloogiliste standardite järgi. Tekstiilitrükis kasutatakse eranditult vesipõhiseid värve. MELAWEAR vabaneb järjekindlalt plastifikaatoritest, formaldehüüdist, raskmetallidest ja optilistest valgenditest ning kaitseb seeläbi märkimisväärselt nii nahka kui ka keskkonda.

Ühe esimese ettevõtena on kõik MELAWEAR tooted sertifitseeritud märgisega “Grüner Kopf” (Roheline nööp). „Grüner Knopf” on esimene riigile kuuluv tekstiilimärk, mis auditeerib vastutustundlikke ettevõtteid ning rõhutab tekstiilitootmise sotsiaalset ja ökoloogilist jätkusuutlikkust. „Grüner Knopf” sisaldab 46 sotsiaalset ja keskkonnakriteeriumi, mis hõlmavad mitmesuguseid nõudeid. Ühelt poolt on tähelepanu keskmes inimväärsed töötingimused nagu töötervishoid ja tööohutus, miinimumpalk ja sunniviisilise töö keeld. Samal ajal peab etikett oluliseks keskkonnasõbralikku tootmist. Muu hulgas sisaldab „Grüner Knopf” reovee piirväärtusi, ohtlike kemikaalide ja plastifikaatorite keelde ning kontrollib ka saasteaineid looduslikes kiududes. Sertifitseerimise viivad läbi sõltumatud kontrolliasutused, näiteks TÜV Nord, et tagada tarbijatele võimalikult suur läbipaistvus ja turvalisus.

Oma õiglase ja keskkonnasõbraliku tekstiilitööstuse visiooni saavutamiseks on Melawear pilootpartner uue Fairtrade tekstiilistandardi väljatöötamisel ja rakendamisel. Esmakordselt rakendab uus Fairtrade’i standard sotsiaalseid norme kogu tekstiili tarneahelas. Eriti saavad kasu vabrikutöötajad paremate palkade ja töökeskkonna ning suurema otsustusõiguste näol. Uus standard ei maksa ainult miinimumpalka, vaid tutvustab ka elamisväärset palka.

Lisaks on loodud programm, mis aitab tehaseid uute suuniste rakendamisel. Keskkonnajuhtimise, tööohutuse või kogunemisvabaduse koolitused võimaldavad töötajatel tekstiilistandardi sisust terviklikult aru saada. Programmi saab lõpule viia tekstiilistandardist sõltumatult ja seetõttu on see saadaval ka tehastele, mida ei saa (veel) õiglase kaubanduse standardiga kinnitada.

Hällist hällini

Lisaks Fairtrade ja GOTS sertifikaatidele võtab Melawear vastutuse ka jätkusuutliku tekstiilitootmise eest, mis on inspireeritud hällist hällini põhimõttest. Hällist hällini lähenemisviis kirjeldab ressursside kasutamise täiesti uut viisi: see tähendab pidevaid materjalitsükleid ja kasutab materjale, mis võivad pärast kasutamist olla toitaineid. Kui ülemaailmne orgaanilise tekstiili standard juba piirab tavapärases tekstiilitööstuses tavaliselt kasutatavate kahjulike ainete kasutamist, järgib hällist hällini kulla standard (Cradle to Cradle Gold standard) veelgi kõrgemaid keskkonnakriteeriume, näiteks tuleb kõik kasutatud materjalid täpselt ja läbipaistvalt välja tuua.

Hällist hällini inspireerituna optimeerib Melawear pidevalt oma tooteid tekstiilitööstuses suletud ahela loomiseks. 2017. aasta T-särkide kollektsioon on valmistatud materjalidest, millele on lisaks GOTS-i ja Fairtrade-sertifikaadile ka sertifikaat Cradle to Cradle. Nende hulka kuuluvad kanga värvimiseks kasutatavad värvained ja biolagunevad õmblusniidid. See muundamine võimaldab tekstiili tööstuslikult kompostida pärast selle kasutamist. Tootmiseks kasutatakse taastuvaid energiaallikaid.

Eriti Aasia tekstiilitööstuses on selline tootmisviis uudsus. Sel viisil loob Melawear India tootmises eriti erilise lisandväärtuse ja tegeleb sellega nende juurte all oleva tekstiilitööstuse ökoloogiliste ja sotsiaalsete probleemidega.

 

Küsimsued MELAWEAR tooteid valmistavale vabrikule

Mis eristab Purecotz rõivavabrikut?

Purecotzis on väga oluline luua kõigile meeldiv töökeskkond. Sama põhimõte kehtib alati töötajate, partnerite ja klientidega suhtlemisel: veendudes alati, et kõik saavad maksimaalset tuge ning koheldakse õiglaselt ja ausalt.

Kuidas on tekstiilitootmine jätkusuutlik?

Kõik toorained on pärit sertifitseeritud mahepõllundusest, farmi jaoks valmistatakse ise vett ette ja elektrienergia tuleb 24-kW võimsusega päikesesüsteemidest. Kasvuhoonegaaside heitkoguste edasiseks vähendamiseks istutatakse regulaarselt ka puid.

Mil määral saate kasu koostööst MELAWEARiga?

Tänu MELAWEARi kõrgele läbipaistvusele pakub see meie ettevõttele mitmel viisil lisaväärtust. Alates 2016. aastast on MELAWEAR laiendanud oma sotsiaalseid standardeid kogu tarneahela ulatuses. Pidades silmas tekstiilitööstuses elatiseks vajaliku palga pikaajalist maksmist, maksab MELAWEAR iga toodetud tekstiili eest 10% lisatasu. Töötajad saavad selle boonuse kaudu suurema rahalise kindluse ja võimaluse oma elutingimusi jätkusuutlikult parandada. Samal ajal saab ka MELAWEARi oskusteave tootmist pidevalt optimeerida, et veelgi tõhusamalt ja jätkusuutlikult toota. Eesmärk on luua pidev, ringmajandusest inspireeritud materjalitsükkel.

Mis on jätkusuutlike tekstiilide tootmisel suurim väljakutse?

Säästva tekstiilitootmise üks suurimaid väljakutseid on sünteetilise plasti kasutamise vähendamine ja ökoloogiliste alternatiivide leidmine. Samal ajal oleme endiselt liiga sõltuvad fossiilkütustest ja seega on piiratud tõeliselt keskkonnateadlike ja jätkusuutlike toodete loomine. Aga just siin on MELAWEAR eriti pühendunud ja edendab nii taastuvenergia laienemist kui ka plastidele alternatiivide väljatöötamist. Jätkusuutliku tekstiilitootmise suuniste järgimine tekitab loomulikult lisakulusid. MELAWEARi ärimudel, mis toodab vähesel hulgal stiile suure toodete kogusega, võimaldab seda väljakutset täita ja jätkusuutlikkuse kriteeriume laiendada.

 

Elamisväärsed palgad

Melawear maksab vabatahtlikult 10% rohkem!

Ettevõtte missioon on laiendada sotsiaalsete standardeid kogu tarneahelas. Jätkusuutliku tekstiilitööstuse pioneerina on alates 2016. MELAWEAR maksnud kõigi tekstiilide ostuhinnast 10% lisatasu, et aktiivselt parandada kõigi õmblustööstuses töötajate töötingimusi. Sel viisil võimaldame töötajatel saavutada suuremat rahalist kindlust ja elutingimuste püsivat parandamist. Samal ajal parandatakse uue tekstiilistandardi osana tekstiilitöötajate töösuhteid ja osalusõigusi. Ausa kaubanduse tekstiiliprogrammi regulaarsetes töötubades teavitatakse töötajaid ka sellistest teemadest nagu tööohutus ja keskkonnajuhtimine. Kui Melawari lähenemisviisiga liitub rohkem moeettevõtteid, saab tulevikus elamisväärset palka maksta pidevalt, üleriigilisel viisil ja tekstiilistööstuse töötingimusi jätkusuutlikult parandada.

Logistika

Fairtrade ja GOTS sertifikaatidega tekstiilitootmise kaudu aitab Melawear Indias otseselt kaasa kohalike elutingimuste parandamisele. Samal ajal on ettevõtte jaoks oluline ka sotsiaalne jätkusuutlikkus Saksamaal. Sellepärast teeb Melawear koostööd logistikaettevõtte HiPsy gemeinnützige GmbH-ga. Alates 2003. aastast võtab HiPsy Hamburgi lähedal Buchholzis tööle vaimsete haigustega inimesi, mis võimaldab neil osaleda ühiskonnaelus. Melawear asutas ka logistikaosakonna, mis tegeleb Melawari toodete pakendamise ja saatmisega.

Kõik tooted tarnitakse kliimaneutraalse DHL Go Greeni kaudu. Kliimakaitseprojektide toetamisega korvab Go Green toodete transportimisel tekkiva heite.