Metsik Toit
METSIK TOIT – õppetunnid spontaanvegetatsiooni söödavusest

“Meie jaoks tähenduslikud mõisted mets, metsik ja toit moodustavad omavahel sõnamängu Metsik Toit, viidates sellega meie tegevuse keskmele.”

“Metsik” on piiranguteta suhtumine sellesse, mis on või mis võib olla toit…

Loe lähemalt