METSIK TOIT – õppetunnid spontaanvegetatsiooni söödavusest

“Meie jaoks tähenduslikud mõisted mets, metsik ja toit moodustavad omavahel sõnamängu Metsik Toit, viidates sellega meie tegevuse keskmele.”

Metsik

“Metsik” on piiranguteta suhtumine sellesse, mis on või mis võib olla toit. Meid ümbritsev looduskeskkond on täis söödavat, ometi ei ole me tingimata harjunud seda sellisena kogema. Metsiku Toidu eesmärk on õhutada inimesi tundma ja väärtustama nende ümber leiduvat söödavat loodust ning katsetama metsikute taimede maitsete, lõhnade ja tekstuuridega.

Mets

“Mets” on Eestile tõeliselt iseloomulik maastikuvorm, ent mets on ka siinsetele inimestele tähenduslik kultuuriline arhetüüp. Mets on koht kuhu põgeneda, kus lõõgastuda, kus mõtiskleda. Meie jaoks tähistab mets ka tööpõldu, sest just sealt pärineb suur osa meie varutud toorainest. Korjame söödavaid taimi Eesti metsadest aga ka teistest loodusmaastikest nagu kaldapealsetelt, rabadest ja aasadelt, mõnikord ka looduslikest linnakeskkondadest. Peame sealjuures alati silmas, et meie tegevus ei kahjustaks loodust ega inimest — järgime eetilise ja jätkusuutliku korje põhimõtteid ning jälgime, et meie korjekohad oleksid puhtad ning jäätmetest puutumata. Kogutud tooraine jõuab enamasti Tallinna restoranide köökidesse, saab mõne Metsiku Toidu poolt korraldatud toiduelamuse osaks või leiab kasutust meie töötubade ja tootearendusprojektide juures.

Metsik Toit on varustanud metsiku toorainega Tallinna restorane NOA, Art Priori ja Moon.

 

Kes nad on?

Metsik Toit on platvorm, mis koondab läbi erinevate tegevuste ja uurimisprojektide enda alla metsikust loodusest ja toidukultuurist huvitatud eri valdkondade esindajaid.

Liis Tuulberg on hariduselt sotsiaalantropoloog ning hingelt suur toiduhuviline. 2016. aastal täiendas Liis end Kopenhaagenis Nordic Food Labis, kus viis läbi uurimisprojekti kohalike puulehtede fermenteerimisest ja põhjala lapheti väljatöötamisest. See kogemus süvendas tema huvi mõtestada mõistete loodus-toit-inimene tähenduslikku suhet ja oli inspiratsiooniks Metsiku Toidu loomisel. Liis eksperimenteerib söödava looduse ja fermenteerimise praktikatega ning otsib läbi koolitamise, uurimis- ja koostööprojektide viise, kuidas tõsta inimestes toidu alast teadlikust.

Maret Allika tööalane karjäär ning kogemused on alati olnud seotud toidu- ja teenindusvaldkonnaga. Maret tunneb erilist huvi põhjamaiste söödavate metsikute taimede vastu. Teda paeluvad sealjuures nii nende taimede traditsioonilised kasutusmeetodid kui ka see mida uut ja huvitavat on võimalik taimedest luua tänapäevaste vahendite ja tehnikatega. Suur osa Mareti teadmistest on tulnud 2016. aastal lõpetatud Herbaatika koolist. Siiski pidev iseõppimine ja taimedega katsetamine on andnud talle juurde üha uusi ideid ja võimalusi. Viimastel aastatel on Mareti peamiseks tööks metsikute taimede kogumine Tallinna restoranidele. See on võimaldanud põnevaid koostöö projekte ja avardanud tema vaatevälja taimede kasutamise võimalustest. Maretil on hea meel, et üha rohkem väärtustatakse ja osatakse kasutada kodumaiseid taimi.

Slow veebipoest leiad esialgu plakatid ja kaartide komplektid ning esinduspoest lisaks ka üksikuid kaarte.